Connectant amb idil.li i1 server...

dilluns, 5 de novembre del 2007

Historial tècnic de versions.

Historial tècnic de versions
Pàgina Web Falla Casa d'Alonso
www.fallacasadalonso.com
---------------------------------v2.0.0 (05.11.09) [Nova Pàgina 2.0]

 - Nou motor base XML v2.0.0 amb centenars de canvis.
- Nova capçalera.
- Nova ferramenta de recerca.
- Nova ferramenta de subscripció RSS.
- Nova ferramenta d'edició.
- Nous credencials als àlbums de fotos.
- Nou disseny del lloc, adaptat a Web 2.0.
- Nova ferramenta d'accés directe.
- Nou panell de control.
- Nova secció de seguidors i amics.
- Nou codi de links.
- Motor DPNXML 2.0.0 100% rescrit des de zero.
- Nou comptador de visites (powered by PAX)
- Actualitzats certs apartats de la Pàgina.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v2.0.0.
- Fixades certes errades sense importància.

 v1.7.1 (08.01.09) [Actualització]
- Eliminats motius nadalencs de la Pàgina.
- Eliminats motius nadalencs de la capçalera.
- Solucionada una xicoteta errada al rellotge.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.7.1.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.7.0 (04.01.09) [Agenda, Motor & Flash]
- Programada nova agenda amb codi personalitzat que es
conecta amb el nostre servici de 'Google Calendar' en mode agenda.
- Anyadits tots els events fallers al nou 'Google Calendar'.
- Optimitzat el nou codi agenda a la nostra Pàgina.
- Modificades les preferències per a que els Fallers Publicadors
(amb permís) puguen modificar els events.
- Reprogramat l'apartat 'Panell de Control' amb la nova opció creada.
- Revisat el codi del 'Panell de Control'.
- Reprogramades les capçaleres Flash, ara ocupen 1 kb menys i
son més ràpides.
- Ajustada nova versió a les capçaleres Flash.
- Implementat nou codi que obri una nova Pàgina de la Falla si es
polsa damunt de l'escut de la comissió a la capçalera.
- Actualitzada la Pàgina al nou any 2009.
- Implementats els nous esbossos dels nostres monuments Fallers.
- Actualitzats certs apartats de la Pàgina.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.7.0.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.5 (20.12.08) [Actualització]
- Revisats els apartats de la Web.
- Actualitzades les fotos de la capçalera.
- Preparada l'actualització de 2009.
- Pàgina decorada amb motius nadalencs.
- Nova màscara nadalenca dintre de l'FTP de fotos.
- Actualitzats certs apartats de la Pàgina.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.5.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.4 (11.11.08) [Actualització]
- Revisats els apartats de la Web.
- Millorat comptador de dies online de la Web.
- Actualitzats certs apartats de la Pàgina.
- Implementat nou concurs i el seu apartat.
- Solucionada una xicoteta errada en 'Fotos 2008-2009'.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.4.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.3 (21.09.08) [Actualització]
- Revisats els apartats de la Web.
- Actualitzades les fotos de la capçalera.
- Reordenats els apartats de la Web.
- Reprogramat l'apartat Agenda Fallera.
- Arxivats els concursos i ajustats els seus apartats.
- Nova edició del concurs preparada.
- Revisada informació 'última hora'.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.3.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.2 (12.07.08)
[Actualització 2009]

- Revisats els apartats de la Web.
- Actualitzades les fotos de la capçalera.
- Tancats tots els concursos oberts.
- Arxivat el contingut 2007-2008 de la Pàgina.
- Actualitzats els apartats de cara al nou exercici 2008-2009.
- Descongestionats certs apartats, contenien massa informació.
- Programat nou apartat "Canal JLF d'Oliva ", que connecta amb
la Web de la JLF i informa en temps reial si hi ha alguna novetat.
- Reorganització general a la Pàgina.
- Solucionats uns problemes a l'historial de versions.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.2.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.1 (11.04.08)
[Actualització & Estadístiques]

- Anyadida nova opció "edita el teu perfil" al panell de control.
- Programat nou codi que genera completes estadístiques de la Pàgina.
- Revisat el funcionament del nou codi generador d'estadístiques.
- Optimitzat el contador de visites de la Pàgina.
- Optimitzat el codi d'estadístiques de la Pàgina.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.1.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.6.0 (29.03.08) [Motor & aspectes]
- Reprogramat el motor base XML, ara és capaç de gestionar 8 aspectes
distints de la nostra Pàgina Web, a elecció del guanyador dels concursos.
- Dissenyades 8 capçaleres amb 8 colors distints.
- Dissenyats 8 fons de la Web amb 8 colors distints.
- Dissenyats 8 fons de columnes amb 8 colors distints.
- Dissenyades 8 parts inferiors de la Pàgina amb 8 colors distints.
- Millorat el codi de la part inferior de la Web, la Pàgina serà més ràpida
en connexions lentes.
- Canviada icona 'miniescut', ara és un gif sense aura a fi d'ajustar-se
correctament als aspectes.
- Revisat el codi del rellotge, ara s'ajusta als 8 aspectes de la pàgina.
- Millorat l'hipervíncul inferior de la pàgina, ara apunta a la direcció Web.
- Programat un nou apartat "Aspecte guanyador".
- Revisat la gestió del feed, tornem a Blogspot, ja que feedburner era massa
lent.
- Fixat el feed d'articles, obliga a l'usuari a visitar la Pàgina.
- Solucionada una errada amb el feed de comentaris que interferia amb
l'apartat "Comentaris recents".
- Fixada la molesta errada " per ' als apartats de la Pàgina. Era deguda a
un problema amb el motor XML i Blogspot.
- Solucionada la errada "Adivina qui és" per "Endevina qui és". S'han eliminat
totes les referències a dita errada.
- Implementats nous concursos, amb nous apartats, "Endevina qui és II" i
"Endevina on I".
- Canviat el servidor del disseny, ara utilitzem un FTP d'Intea Ingenieros que
ens proporciona una major rapidessa.
- Fixades, adaptades i testejades les noves característiques.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.6.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.5.3 (25.03.08) [Comptador de visites]
- Canviat el servidor del comptador de visites, l'anterior fallava massa
assovint.
- Fixat el nou codi del comptador de visites a la Pàgina.
(Actualització d'emergència degut al gran nombre de visites perdudes)

v1.5.2 (06.03.08) [Actualització & Preparació nou motor 2]
- Reprogramat l'apartat Visites i fusionat amb el d'usuaris connectats.
- Resituat el nou apartat, ara es troba amb més facilitat.
- Solucionada una errada al motor XML dintre de l'apartat
modificació tècnica, produït per l'última actualització de la plataforma
blogger.
- Revisat el funcionament del motor base XML v1.5.2.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.5.1 (05.03.08) [Actualització & Preparació nou motor 1]
- Programada nova capçalera 3 vegades més ràpida.
- Programat codi a la capçalera que consulta un arxiu fotogràfic
via FTP (en millora fins al nou motor)
- Revisada l'agenda Fallera; agrupada per dies.
- Revisat el funcionament del motor base XML v1.5.1.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.5.0 (26.01.08) [Motor, Vídeo & Web 2.0]
- Programat el nou motor base XML v1.5, que carrega la Pàgina fins
a un 10% més ràpid, ja que s'han optimitzat certes parts del codi.
- Adaptat el nou motor base XML v1.5 al codi anterior de la Web.
- Actualitzada la capçalera amb els últims events.
- Millorat l'aspecte de certs textos de la capçalera.
- Actualitzat el codi d'inici a la v1.5.
- Canviades les anteriors imatges "led" taronja per nous "led" taronja
estil Web 2.0.
- Anyadit "led" verd estil Web 2.0.
- Anyadit "led" roig estil Web 2.0.
- Implementat nou codi al motor base XML per a que utilitze el led d'un o
altre color en funció del tipus del contingut a destacar, ara tot és troba més fàcilment.
- Canviat antiga icona "data" per nova icona estil Web 2.0.
- Canviat antiga icona "enviat" per nova icona estil Web 2.0.
- Canviat el fons de columnes i articles per un nou difuminat central que
aclara els textos de les columnes (v1.5)
- Fixat nou fons de columnes i articles, alguns textos necessitaven canviar-se de lloc.
- Anyadida nova opció "tanca la sessió" al Panell de Control.
- Anyadit nou apartat "Vídeo" a la Web.
- Actualitzada l'agenda fallera, ara hi ha un enllaç per a veure tots els actes de la JLF.
- Actualitzat l'antic miniescut de les seccions a fi d'ajustar-se al nou fons difuminat v1.5.
- Solucionada una xicoteta errada de programació al miniescut dels comentaris.
- Revisat el funcionament del nou motor base XML v1.5.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.4.2 (06.01.08) [Actualització]
- Reprogramada la capçalera amb una nova versió del software d'animació.
- Millorades les animacions de la capçalera.
- Eliminats motius nadalencs de la capçalera.
- Eliminats motius nadalencs de la Web.
- Revisat l'apartat "Visites".
- Actualitzat el motor base xml v1.4.2.
- Revisat el motor base xml v1.4.2.

v1.4.1 (01.01.08) [Nou Any]
- Preparada obertura del nou any 2008.
- Actualitzat codi a l'any 2008.
- Nova capçalera de programació al motor base més clara.
- Actualitzat el motor base xml v1.4.1.
- Revisat el motor base xml v1.4.1.

v1.4.0 (25.12.07) [Marquesina & Codi]
- Programada nova marquesina d'informació "Última hora" que mostrarà a colp d'ull els events més importants de la nostra Falla.
- Optimitzada la marquesina per a Mozilla Firefox.
- Revisada i adaptada la marquesina per a compatibilitat amb: Windows Internet Explorer, Opera, Konqueror (Linux), Mozilla Firefox (Linux) i Iceweasel (Debian Linux)
- Revisió exhaustiva del motor base xml v1.4.0 (la v1.3.0 tenia uns xicotets problemes d'estabilitat)
- Canviat títol de l'apartat "Últims comentaris" per "Comentaris recents".
- Ajustades les posicions d'uns apartats de la Pàgina.
- Fixades unes xicotetes errades al motor base xml introduïdes pel v1.3.0.
- Incorporada data de programació al motor base xml.
- Suprimides dues línies de codi redundant al motor base xml.

v1.3.0 (22.12.07) [Feeds]
- Nova gestió de fluxe d'actualització de missatges (Feeds) de la nostra Web.
- Nova gestió de fluxe de nous comentaris (Feed de comentaris) de la nostra Web.
- Millorat la gestió del 'feed atom', ja no molesta a la pàgina principal.
- Millorat la gestió del 'feed atom' a l'interior dels articles.
- Personalitzat el nou 'feed d'articles' a l'interior dels mateixos.
- Programada nova secció "Comentaris recents" que canalitza el nostre nou feed de comentaris a dita secció de la pàgina principal.
- Realitzades xicotetes optimitzacions al motor base xml v1.3.0.
- Revisat el motor base xml v1.3.0.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.2.2 (16.12.07) [Actualització]
- Anyadit nou apartat "Articles destacats" a la Web.
- Anyadit nou apartat "Col·labora" a la Pàgina.
- Revisats tots els apartats.
- Ajustada l'Agenda Fallera.
- Revisat el motor base xml v1.2.2.

v1.2.1 (09.12.07) [Actualització]
- Actualitzada la capçalera.
- Capçalera redissenyada amb motius nadalencs.
- Inclosos motius nadalencs en la pàgina.
- Revisat el motor base xml v1.2.1.

v1.2.0 (07.12.07) [Precàrrega Flash]
- Nova capçalera flash amb precàrrega que permet reproduïr l'animació de forma fluida.
- Actualitzada i revisada la capçalera flash.
- Millorat l'aspecte de la precàrrega flash.
- Revisat el motor base xml v1.2.0.
- Redissenyades columnes d'apartats de la Web.
- Redimensionades columnes d'apartats de la Web.
- Millorat encapçalament de les columnes (sin)
- Revisats colors generals de la Web.
- Reajustats alguns textos d'apartats de la Web.
- Fixat color de fons d'articles.
- Implementat historial tècnic de versions de la Pàgina Web.
- Anyadit enllaç a dit historial des de la pàgina principal.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.1.5 (05.12.07) [Actualització]
- Reprogramats comptadors javascript trencats per la nova actualització de blogger.

v1.1.4 (20.11.07) [Actualització]
- Revisada la capçalera flash.
- Ajustats certs textos dels apartats de la Web.
- Actualitzada la capçalera amb els nous events Fallers.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.1.3 (18.11.07) [Actualització]
- Actualitzada la capçalera flash.
- Implementats crèdits al codi xml de la Web.
- Optimitzada la part final del motor base xml v1.1.3.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.1.2 (12.11.07) [Actualització]
- Actualitzada la capçalera flash.
- Actualitzat el codi d'enllaços, per fi el color és uniforme.
- Revisats els títols del apartats de la Pàgina.
- Fixades certes errades sense importància.

v1.1.1 (06.11.07) [Actualització]
- Actualitzada la capçalera flash.
- Fixades unes errades sense importància introduïdes per la nova capçalera.
- Revisat el motor base xml v1.1.1.

v1.1.0 (05.11.07) [Capçalera Flash]
- Codi principal completament reprogramat, ara permet animacions Flash.
- Programada la nova capçalera animada de la Web.
- Arxius grans redirigits a servidors "de pago" per a incrementar la velocitat
(Intea Ingenieros)
- Arreglada la plantilla xml per a que permeta animacions flash (blogger no les suporta)

v1.0.0 (04.11.07) [Primer motor base]
- Motor base xml de la Pàgina Web operatiu.
- Pàgina Web dissenyada, preparada i optimitzada per al nou motor base xml v1.0.0.

------------

Webmaster: David Peiró Navarrete
e-mail: webmaster@fallacasadalonso.com