Connectant amb idil.li i1 server...

diumenge, 18 d’abril del 2010

Junta Directiva 2011-2012.

JUNTA DIRECTIVA FALLA CASA D’ALONSO
EXERCICI 2011-2012.

PRESIDENT
president@fallacasadalonso.com
Domingo Soler i Morell
VICE-PRESIDENTS
vicepresident@fallacasadalonso.com
Vicent Llorca i Melià
Juanjo Moratal i Gregori
Javier Ferrandis i Aparisi
Noèlia Inisterra i Molla

PRESIDENTA
presidenta@fallacasadalonso.com
Ana Salort i Tercero

SECRETARI
secretaria@fallacasadalonso.com
Miguel Morell i Vicente

VICE-SECRETÀRIA
secretaria@fallacasadalonso.com
Merxe Llorca i Esteve

TRESORER
tresoreria@fallacasadalonso.com
Llorenç Císcar i Llàcer

COMPTADORA
comptes@fallacasadalonso.com
Celia Borràs i Faus

VICE-COMPTADORA
comptes@fallacasadalonso.com
Mila Peiró i Salort

DELEGATS JUNTA LOCAL
juntalocal@fallacasadalonso.com
Miguel Àngel Garcia i Muñoz
José Llorca i Ferri
Ester Pastor i Bolo

DELEGADA DE LOTERIES
loteries@fallacasadalonso.com
Isabel Bertomeu i Ramos

DELEGAT DEL TEATRE
teatre@fallacasadalonso.com
Paco Cardona i Morell

DELEGATS DEL MONUMENT
monument@fallacasadalonso.com
Vicent Llorca i Melià
Miguel Morell i Vicente

DELEGATS DEL CASAL
casal@fallacasadalonso.com
Alberto Gómez i Parra
José Llorca i Ferri
Antonio Blanes i Garcia

DELEGADES DE PIROTÈCNIA
pirotecnia@fallacasadalonso.com
José Ramón Gregori i Bertomeu

DELEGATS DE CAVALCADA
cavalcada@fallacasadalonso.com
Sandra Pastor i Santapau
Geno Fuster i Verdú

DELEGATS PROCL. I PRES.
presentacio@fallacasadalonso.com
David Peiró i Navarrete
Mari Carmen Ángel i Mejías
Lidia Soria i Verdú

DELEGATS DE FESTEJOS
festejos@fallacasadalonso.com
Noèlia Inisterra i Molla
Miguel Ángel Garcia i Muñoz

DELEGATS DEL LLIBRET
llibret@fallacasadalonso.com
Vicent Pons i Gozàlvez
José Megali i Cobos

DELEGADES ACTIVITATS DIVERSES
activitats@fallacasadalonso.com
Mari Júlia Santamaria i Roig
Mavi Térez i Pons
Mila Peiró i Salort
Sisi Mayans i Blanco
Ester Pastor i Bolo

DELEGATS DE PROTOCOL
protocol@fallacasadalonso.com
Fernando Salort i Tercero
Paco Cardona i Morell

DELEGADES DE CAVALCADA
cavalcada@fallacasadalonso.com
Sabina Fuster i Verdú
Geno Fuster i Verdú
Sandra Pastor i Santapau
Mª Carmen Àngel i Mejías
Mar Císcar i Ibiza

DELEGAT DE LA WEB
webmaster@fallacasadalonso.com
David Peiró i Navarrete

PREPARACIÓ I CREMÀ DE FALLES
crema@fallacasadalonso.com
Melchor Tur i Pinto

DELEGAT DE LA BANDA DE MÚSICA
festejos@fallacasadalonso.com
Javier Ferrandis i Aparisi

DELEGATS DE FESTEJOS
festejos@fallacasadalonso.com
Noèlia Inisterra i Molla
Miguel Àngel Garcia i Muñoz

DELEGAT MUNTATGE CASAL
muntatge@fallacasadalonso.com
Juanjo Moratal i Gregori
Llorenç Císcar i Llàcer
Salvador Bolo i Esteve
Jose María Gómez i Malagón

DELEGATS DE JÓVENS
jovens@fallacasadalonso.com
Verònica Molina i Garcia
Sergio Plata i Mahiques
Josep Llorca i Santamaria

DELEGATS D'ESTANDARDS
estandards@fallacasadalonso.com
[...]