Connectant amb idil.li i1 server...

diumenge, 20 d’abril del 2008

Junta Directiva 2009-2010.

JUNTA DIRECTIVA FALLA CASA D’ALONSO | EXERCICI 2009-2010.

PRESIDENT
president@fallacasadalonso.com
Vicente Llorca i Melià

VICE-PRESIDENTS
vicepresident@fallacasadalonso.com
Javier Ferrandis i Aparisi
Fernando Salort i Tercero
Francisco Escrivà i Vañó
José María Gómez i Malagón

PRESIDENTA
presidenta@fallacasadalonso.com
Ester Pastor i Bolo

SECRETARI
secretaria@fallacasadalonso.com
Paco Cardona i Morell

VICE-SECRETÀRIA
secretaria@fallacasadalonso.com
Merche Llorca i Esteve

TRESORER
tresoreria@fallacasadalonso.com
Llorenç Císcar i Llàcer

COMPTADORA
comptes@fallacasadalonso.com
Mila Peiró i Salort

VICE-COMPTADOR
comptes@fallacasadalonso.com
Juanjo Moratal i Gregori

DELEGATS DE FESTEJOS
festejos@fallacasadalonso.com
Noèlia Inisterra i Molla
Miguel Ángel Garcia i Muñoz

DELEGADA DE LOTERIES
loteries@fallacasadalonso.com
Isabel Bertomeu i Ramos

DELEGADES D’INFANTILS
infantil@fallacasadalonso.com
Lídia Sòria i Verdú
Sandra Pastor i Santapau
Merche Llorca i Esteve

DELEGATS DEL CASAL
casal@fallacasadalonso.com
Miguel Ángel García i Muñoz
David Moll i Codina

DELEGATS DEL LLIBRET
llibret@fallacasadalonso.com
David Peiró i Navarrete
Lídia Sòria i Verdú

DELEGATS DEL TEATRE
teatre@fallacasadalonso.com
Teressa Costa i Climent
Francisco Escrivà i Vañó

BIBLIOTECÀRIA
biblioteca@fallacasadalonso.com
Ana Salort i Tercero

DELEGATS PROCL. I PRES.
presentacio@fallacasadalonso.com
Juanjo Moratal i Gregori
David Peiró i Navarrete
Noèlia Inisterra i Molla

DELEGATS DE PROTOCOL
protocol@fallacasadalonso.com
Ricardo Pérez i Llorca
MªConsuelo Tercero i Tercero
Vicenta Esteve i Verdú
Sisi Mayans i Blanco

DELEGAT DEL MONUMENT
monument@fallacasadalonso.com
Cándido Blay i Sendra
Ricardo Pérez i Llorca

DELEGAT DE CARTES
cartes@fallacasadalonso.com
Juan Moll i Calafat

DELEGATS DE CAVALCADA
cavalcada@fallacasadalonso.com
Sandra Pastor i Santapau
Mari Carmen Ángel i Mejías
Celia Borràs i Faus
Rafa Molina i Garcia
Rosa Maria Gilabert i Ginestar

DELEGATS DE JÓVENS
jovens@fallacasadalonso.com
Verònica Molina i Garcia
Maribel Molina i Garcia

DELEGATS DE JUNTA LOCAL
juntalocal@fallacasadalonso.com
Salvador Escrivà i Llidó
Francisco Escrivà i Vañó
Noèlia Inisterra i Molla

DELEGAT D’ESTANDARD
estandard@fallacasadalonso.com
José Llorca i Ferri

DELEGAT DE PIROTÈCNIA
pirotecnia@fallacasadalonso.com
José Ramón Gregori i Bertomeu

DELEGAT DE LA WEB
webmaster@fallacasadalonso.com
David Peiró i Navarrete

PREPARACIÓ I CREMÀ DE FALLES
crema@fallacasadalonso.com
Melchor Tur i Pinto

DELEGAT MUNTATGE CASAL
muntatge@fallacasadalonso.com
Paco Martínez i Carruana

ENCARREGATS DE GRUPS
Miguel Ángel Garcia i Muñoz
Rafa Molina i Garcia
Sisi Mayans i Blanco
Noèlia Inisterra i Molla
Fernando Salort i Tercero
Teressa Costa i Climent
Ester Pastor i Bolo