Connectant amb idil.li i1 server...

dilluns, 13 de juny del 2011

Àrea Privada de la Web En Línia.

Hola amics. Després d'uns quants dies programant la nova àrea privada de la nostra Web, vos informem de que ja està en línia. Per a accedir heu de fer clic sobre la opció "Àrea Privada (Fallers)" dins de l'apartat "Control", a la dreta de la pàgina. La "mini-web" privada consta d'un xicotet motor bloc (d'idèntiques prestacions que el principal) que gestiona documents, imatges i llibres, també online per a consulta de qualsevol Faller amb accés.
Per a obtindre accés a l'apartat privat i poder disfrutar de la bibliografía de la nostra Comissió heu d'obrir-vos un compte Google i ademés sol·licitar una invitació al Webmaster, enviant un e-mail a: webmaster@fallacasadalonso.com. Això és d'aquesta manera per què si un Faller és dóna de baixa a la Comissió perd automàticament l'accés privat al lloc (d'idèntica manera que els Fallers Publicadors)

De moment els únics que tenen accés a l'àrea restringida són els Fallers Publicadors, aixina que si voleu consultar tots eixos documents, podeu sol·licitar des de ja mateix l'accés!